SlovenskýEnglish

Oznámenie o uložení zásielky

 14.08.2023

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie "Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta MILAN PISAŇÁK. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Chmiňanoch v lehote do 25.08.2023.

Zoznam aktualít: