SlovenskýEnglish

Odvoz odpadu  Komunál

  PATRIA SEM: odpad po vytriedení zložiek triedeného zberu, použité plienky a hygienické potreby vrátane jednorazových rúšok a respirátorov, obaly znečistené potravinami, znečistený textil, keramika, porcelán, zrkadlá, kopírovací papier, celofán a voskovaný pa-pier, vata, obaly zo siadkostí, guma, molitan, celofán, pokazené a poškodené kabelky, obuv, vodoinštalač-ný materiál, a pod.

  NEPATRIA SEM: materiály triedeného zberu (sklo, papier, plasty, kovové obaly, nápojové kartóny), elektroodpad, nebezpečný odpad, biologicky roziožiteľný odpad (kuchynský bio odpad, tráva, lístie, konáre), kamene, zemina, drobný stavebný odpad, uhynuté zvieratá, objemný odpad (nábytok, dvere, podlahoviny), žiarovky, batérie, tlejúci odpad, odpad ohrozujúci l'udské zdravie.


  Plasty

  PATRIA SEM:  plastové fraše stlačené, fólie, tašky, igelitové vrecká, plastové obaly z domácností, obaly 
  od kozmetických produktov a drogérie, tégliky a viečka od jogurtov, plechovky od nápojov konzervy (bez zvyškov potravín), kovové obaly, hliníkové fólie, uzávery od zaváranín, nápojové kartóny (od mlieka, smotany, džúsov...).

  NEPATRIA SEM: znečistené fálie, plastové, kovoyé a nápojoyé obaly so zvyškami potravín a nápo-jov, plastové a kovové obaly od chemikállí, olejov a farieb, podiahové krytiny, molitan, guma, koženka, textil, plexisklo, stavebné rúrky a izolácie, stavebný polystyrén, kovový šrot.

  Z 30-tich PET FLIAŠ môže byť vyrobená fleecová bunda


  Papier

  PATRIA SEM:  časopisy, noviny, kancelársky papier, zošity, reklamné letáky, katalógy, papierové tašky, kartóny (porezané na mensie kusy), papierové obaly.

  NEPATRIA SEM: nápojové kartóny (od mlieka, smotany, džúsov...), použité plienky a hygienické potreby vrátane jednorazových rúšok a respirátorov, hygienické vreckovky, papierové servítky, kuchynské utierky, alobal, celofán, mastný a znečistený papier, kopírovací papier, lepiaca páska, kovové alebo plastové časti papierových výrobkov.

  10 ČASOPISOV sa môže zmeniť na krabicu z TV


  Sklo

  PATRIA SEM: Patria sem; nevratné skienené fľaše, biele a farebné čisté sklo, sklenené poháre, črepy, útornky taburo-vého skla, portáre od kompótu, sklenené obaly od kozmetiky, kávy a pochutín bez plastového vrchnáka, vázy, misky.

  NEPATRIA SEM: skienené fl'aše od chemikálií, nečis-tené sklo, zrkadlo, sklo s prímesami, bezpečnostné sklo, technické sklo, porcelán, keramika, autosklo, sklo kombinované s inými materiálmi (drôtené skio), žiarovky, plexisklo.

  5 POHÁROV stačí na výrobu vázy


  Elektroodpad

  PATRIA SEM: chladničky, práčky, mikrovinné rúry, sporáky, mrazničky, umývačky riadu, bojlery, televí-zory, stolné počítače, PC monitory, mobilné telefóny, tablety, káble, nabíjačky, ručné mixéry, fény, hrianko-vače, stolné lampy, svietidlá, fritézy, mixéry, dial'kové ovládače, rýchlovarné kanvice, video prehrávače, notebooky, rádiá, hí-fi súpravy, reproduktory, elektro-nické hračky, batérie, a pod.