SlovenskýEnglish

Kontakty

Toto webové sídlo www.obec-chminany.sk spravuje Obec Chmiňany je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Chmiňany

Adresa:

Obecný úrad Chmiňany
Chmiňany 39
082 33 Chminianska Nová Ves

IČO: 00327131

DIČ: 2020543151

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Prešov
Región: Šariš
Počet obyvateľov: 1061
Rozloha: 753 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1332

Sekretariát: 
Tel.:
 051 / 779 52 37

Miestna hliadka (MOaPS): 

Hliadka 1: 0907 773 508

Hliadka 1: 0907 773 651

Kontaktný e-mailobec@obec-chminany.sk

Kompetencie:
Obec Chmiňany je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).