SlovenskýEnglish

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 25)
Názov Popis Dátum
Verejná vyhláška Oznámenie o začatí územného konania línovej inž. stavby: Chmin.Jakubovany 19.02.2024
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste Člen miestnej občianskej a preventívnej služby 09.02.2024
Oznámenie o plánovanom výrube drevín Východoslovenská distribučná, a.s. 31.01.2024
Žiadosť o vydanie hlas. preukazu Adresa na doručenie žiadosti o vydanie HP 30.01.2024
Delegovanie člena a náhradníka do OVK Adresa na doručenie oznámenia 30.01.2024
Návrh VZN O užívaní verejných priestranstiev v obci Chmiňany 29.01.2024
Utvorenie volebných okrskov Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestnosti pre voľby prezidenta SR v roku 2024 29.01.2024
Návrh VZN O chove a držaní zvierat 26.01.2024
Návrh VZN O vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov 26.01.2024
Návrh VZN O určení poplatku za posyktované služby 25.01.2024
Generované portálom Uradne.sk