Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Úradná tabuľa

Zoznam článkov:

1 2 >

Archív

Verejná vyhláška na inžiniersku líniovú stavbu (28. 9. 2020)

Verejná vyhláška o umiestnení stavby - prízemná chatka
(24. 9. 2020)

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (7. 8. 2020)

Záverečný účet obce za rok 2019 - návrh (25. 5. 2020)

Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie v MŠ (24. 4. 2020)

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ (21. 4. 2020)

Oznam - koronavírus (31. 3. 2020)

Dotazník (27. 2. 2020)

Informácia o realizácii projektu (24. 1. 2020)

Kalendár vývozu komunálneho odpadu na rok 2020 (8. 1. 2020)

Oznámenie o vyhlásení výberového konania - terény
pracovník (17. 12. 2019)

Návrh rozpočtu obce na roky 2020 - 2022 (27. 11. 2019)

Voľba hlavného kontrolóra obce (26. 9. 2019)

Záverečný účet obce (13. 6. 2019)

Územný plán obce Chmiňany, Zmeny a doplnky č. 2/2019 - 10 príloh (27. 5. 2019)

- 3.0 priestorové usporiadanie a funk. využívanie územia

- 3.1 priestorové usporiadanie a funk. využívanie územia

- 4.0 priestorové usporiadanie a funk. využívanie územia

- 4.1 priestorové usporiadanie a funk. využívanie územia

- 8.0 verejnoprospešné stavby

- 8.1 záväzné časti riešenia a verejnoprospešné stavby

- návrh územného plánu obce

- schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

- územný plán obce - zmeny a doplnky

- oznámenie o strategickom dokumente

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste (21. 3. 2019)

Dotazník štandardov kvality za oblasť voda (22. 2. 2019)

Zvozový kalendár odpadu na rok 2019 (22. 2. 2019)

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste (18. 2. 2019)

Informácie o projekte: Zvýšenie energetickej účinnosti budovy OÚ (24. 1. 2019)

Návrh rozpočtu obce na roky 2019-2021 (28. 11. 2018)

Záverečný účet obce za rok 2017

Systém nakladania s odpadom v obci Chmiňany

Dotazník - odpadová voda

Komunitné centrum - novostavba Chmiňany (26. 1. 2018)

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2018

Chmiňany - prehľad o štruktúre pôdneho fondu

Perspektívne použitie PP a LP na iné účely

Priestorové usporiadanie a funk. využív. územia 4.2 a 4.3

Priestorové usporiadanie a funk. využív. územia 3.2

Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

Záväzné časti riešenia a verejnoprospešné stavby

Návrh technickej vybavenosti - elektrina slaboprúd

Návrh územného plánu - úplné znenie po zmenách a doplnkoch

Územný plán obce Chmiňany - zmeny a doplnky č. 1/2014

Návrh územného plánu obce Chmiňany

Úradné hodiny
Pondelok 07:00- 15:00
Utorok 07:00 - 15:00
Streda 07:00 - 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 07:00 - 13:00


051 / 779 52 37
obec@obec-chminany.sk

Kalendár odvozu odpadu