SlovenskýEnglish

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 78)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
5190066275 Úrazové poistenie PUPN2 Odb.: Obec Chmiňany
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
229.50 €
5190066155 Úrazové poistenie PUPN2 Odb.: Obec Chmiňany
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
283.50 €
3/5/2024 Poskytovanie komunikačnej služby ROZANA Odb.: Obec Chmiňany
Dod.: MK hlas, s.r.o.
195 €
2/5/2024 Dopracovanie projektovej dokumentácie - Chmiňany - Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu Odb.: Obec Chmiňany
Dod.: KApAR s.r.o.
3 564 €
5200009806. Dodávka plynu Odb.: Obec Chmiňany
Dod.: VSE
58.81 €
BIO2024/PO1004 Komunálne odpady - Použité jedlé oleje a tuky Odb.: ESPIK Group s.r.o.
Dod.: Obec Chmiňany
18 €
2024-180_4 nájomná zmluva Odb.: Alena Godlová
Dod.: Obec Chmiňany
50 €
2024-180-4. nájomná zmluva Odb.: Alena Godlová
Dod.: Obec Chmiňany
50 €
2024-170.-3. nájomná zmluva Odb.: František Duda
Dod.: Obec Chmiňany
30 €
2024-170-3. nájomná zmluva Odb.: František Duda
Dod.: Obec Chmiňany
30 €
24ZVS0000848566Q pripojenie do distribučnej sústavy Odb.: Obec Chmiňany
Dod.: VSD, a.s
0 €
2024-170-3 nájomná zmluva Odb.: František Duda
Dod.: Obec Chmiňany
30 €
1_2024 Vypracovanie projektovej dokumentácie Odb.: Obec Chmiňany
Dod.: Ateliér H11, s.r.o.
8 376 €
24ZVS0000847214P pripojenie do distribučnej sústavy Odb.: Roman Duda
Dod.: VSD, a.s
0 €
2024_1 MŠ jedáleň Odb.: Obec Chmiňany
Dod.: HOOK, s.r.o.
0 €
2024-170-2 nájomná zmluva Odb.: Milan Duda
Dod.: Obec Chmiňany
30 €
Dodatok č.2 Ostatné ujednania Odb.: Obec Chmiňany
Dod.: Mesto Prešov
0 €
1424316 záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu a záväzok príjemcu použiť dotáciu Odb.: Obec Chmiňany
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1 400 €
2024 zabezpečenie systému združ. nakladania s odpadmi z obalov a s odp. z neobal. výrobkov v Obci Odb.: Obec Chmiňany
Dod.: NATUR-PACK, a.s
0 €
24-37-054-104 Aktivačná činnosť formou menších obecných služieb pre obec Odb.: Obec Chmiňany
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
18.84 €
Generované portálom Uradne.sk
1