SlovenskýEnglish

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 42)
Názov Popis Dátum
Program rozvoja obce Ch.Jakubovany na obdobie 2024-2030 - 26.06.2024
Návrh Záverečný účet obce Chmiňany za rok 2023 11.06.2024
Návrh VZN O ochrane pred hlukom na území obce 11.06.2024
Návrh VZN O zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce 11.06.2024
Zápisnica Z volieb do Európskeho parlamentu 10.06.2024
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Chmiňany na II.polrok 2024 - 31.05.2024
Oznámenie o strategickom dokumente "Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Prešovský kraj" - 27.05.2024
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláš. a upustenie od úst. pojednávania Obnova byt.domu v obi Chmiňany č.131 23.05.2024
Územné rozhodnutie Chminianske Jakubovany - kanalizácia 30.04.2024
Návrh VZN O správe a prevádzkovaní pohrebiska 26.04.2024
Generované portálom Uradne.sk